ANNONCER

Selvom artikel har et redaktionelt fokus indeholder den sponsorerede elementer herunder annoncelinks, hvorfor produktanmeldelserne skal betragtes som annoncer.

Rygcrawl.dk er en annoncefinansieret side, som derfor indeholder reklamelinks. Vores artikler er dog redaktionelle og uvildige, hvor fokus er at hjælpe og guide dig som læser.

ER DET LOVPLIGTIGT AT BÆRE REDNINGSVEST, NÅR MAN SEJLER?

Svar:

Det er ikke lovpligtigt at bære redningsvest, når man er på vandet. Det er lovpligtigt at medbringe redningsveste til det antal personer, der er om bord. Vestene skal passe til de ombordværende (børneveste til børn osv.). Husk, vestene skal være CE-godkendte.

Bøden for ikke at have veste om bord er pt. 600,00 kr. pr. manglende vest.

I Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, kapitel IV, ”Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.”, er følgende anført:

REGEL 1 GENERELT

1 Ethvert fritidsfartøj skal være forsynet med sikkerhedsudstyr i fornødent omfang under hensyntagen til årstidens vejrforhold, fartøjets type og størrelse samt turens længde og varighed.

 

REGEL 2 REDNINGSVESTE

(1): Denne regel omfatter alle fritidsfartøjer bortset fra badeudstyr, der udelukkende anvendes i strandkanten.

(2): Alle fritidsfartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal medføre redningsveste eller svømmeveste til alle personer om bord.

  1. Kapronings- og motionsroningsfartøjer kan i stedet følge Dansk Forening for Rosports eller Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser.
  2. Dykkere, som transporteres i fartøjer, omfattet af denne regel, kan anvende de opstigningsveste, der bruges sammen med dykkerudstyret, i stedet for redningsveste.
  3. Fartøjer, der under opsyn anvendes i lavvandede områder i forlystelsesparker og lignende, kan af Søfartsstyrelsen fritages for at opfylde denne regel.

(3): Rednings- og svømmeveste skal være typegodkendt efter anerkendte normer og overensstemmelsesmærkede med enten ratmærke eller CE-mærke. Redningsveste, der er varefaktamærkede efter den tidligere gældende ordning, kan anvendes, indtil de udskiftes på grund af slid eller ælde.

(4): Anvisninger for brugen og vægtgrænser m.v. af den enkelte rednings- eller svømmevest skal følges.

Som det ses, er det altså obligatorisk, at man skal have redningsveste med om bord, hver gang man sejler ud.

Derudover anbefaler Søsportens Sikkerhedsråd, at man, når man er på vandet, bruger sikkerhedsliner. Sikkerhedsliner skal også være CE-mærkede for at måtte sælges i Danmark.

Populære redningsveste lige nu:

Annonce i samarbejde med PriceRunner

 

Forfatter

Skriv en kommentar